Volg ons ook op

Wil je telefonisch verder geholpen worden? Bel nu 011 49 46 49

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.dcterras.be, zoals beschikbaar gesteld door D&C Terrasoverkappingen. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom:

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of anderszins gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken in overeenstemming met de voorschriften van dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van D&C Terrasoverkappingen. Het is niet toegestaan tekst, fotomateriaal of ander materiaal op deze website te hergebruiken. Het intellectuele eigendom berust bij D&C Terrasoverkappingen.

Indien toepasselijk:

Voor de prijzen op onze website streven wij naar een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de werkelijkheid en de beoogde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- of typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract of overeenkomst met D&C Terrasoverkappingen te claimen of te veronderstellen.

D&C Terrasoverkappingen streeft naar een website die zo actueel mogelijk is. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. We behouden ons het recht voor om deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen. D&C Terrasoverkappingen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Veranderingen

Mochten deze voorwaarden wijzigen, dan vindt u op deze pagina de recentste versie van de disclaimer van www.dcterras.be.

Bedrijfsgegevens:

Cumali Bekar – D&C Terrasoverkappingen – BE0650.881.282 – info@dcterras.be – +32 468 16 42 03